Í foreldraráði eiga sæti þrír fulltrúar foreldra. Fulltrúar í foreldraráð eru kostnir til eins árs í senn. Æskilegt er að kjósa einnig allt að þrjá varamenn. Stjórnin skiptir með sér verkum og tilnenfir formann, ritara og meðstjórnendur. Í foreldraráði Eyrarskóls eru Ásta María Sverrisdóttir formaður, Hrafnhildur Hrönn Óðindsóttir og Haukur Árni Hermannsson meðstjórnendur.

Upplýsingar um síma og netföng

Foreldraráð skólaárið 2013 - 2014

Ásta María Sverrisdóttir formaður. astasve@hotmail.com sími 824-0644

Magni Hreinn Jónsson. magni@vedur.is sími 663-5580

Ásgerður Þorleifsdóttir asgerdur@hotelisafjordur.is sími 697-7867

Reglur foreldraráðs.

 • Kjósa skal í foreldraráð í september ár hvert
 • Þrír fulltrúar foreldra eru í fo reldraráði
 • Einn fulltrúi situr áfram í 2 ár
 • Foreldraráð fundar 2x á ári með stjórnendum skólans

Foreldraráð er lögboðinn vetvangur foreldra til að koma skoðunum sínum á framfæri við skólastjórnendur varðandi innihald, áherslur og skipulag skólastarfsins. Í leikskólanum starfar eitt foreldraráð. Foreldraráð starfar í náinni samvinnu við stjórn foreldrafélags.

Hlutverk foreldraráðs.

 • Fjallar um og gefur umsögn til leikskólans og skólanenfdar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða skólahaldið
 • Fylgjast með framkvæmd áætlana og að þær séu kynntar foreldrum
 • Kemur á framfæri sjónarmiðum og hugmyndum foreldra til skólastjórnenda og skólanenfdar
 • Starfa með skólastjóra að hagsmunum barnanna og leikskólans

Verkefni foreldraráðs

 • Einn fulltrúi situr fræðslunefndarfundi og kemur þar sjónarmiðum foreldra á framfæri auk þess að leggja fram tillögur ef við á. Þetta skólaár er Sif Huld Albertsdóttir foreldri á Sólborg fulltrúi í fræðslunefnd.
 • Situr fundi með foreldrafélagi og skólastjórnendum um skólastarfið og áætlanir því tengdu.
 • Fer yfir skólanámskrá og aðrar áætlanir skólans og útbýr umsagnir um þær
 • Taka þátt í ýmsum verkefnum á vegum skólanefndar sem fulltrúar foreldra
© 2016 - Karellen